Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Klik hier voor een toelichting.

Melding sluiten

Alles in huis om uw financiële administratie
op orde te maken en te houden

FinanciËn


Uw expertise is kinderen zo goed mogelijk ondersteunen bij hun ontwikkeling. Dan begrijpen wij best dat u met heel andere dingen bezig bent dan met uw administratie. Laat ons u helpen! KSS heeft alles in huis om uw financiële administratie op orde te maken en te houden. En wij voeren niet alleen uit, maar denken ook graag met u mee. Of het nu om salarisadministratie, facturatie of kwartaalrapportages gaat.

Planning en control

KSS ondersteunt u niet alleen bij de verwerking, maar ook bij de interpretatie en rapportage van uw financiële gegevens. Door onze jarenlange ervaring in de kinderopvang- en onderwijsbranche weten wij als geen ander hoe we dat op een juiste en efficiënte manier kunnen doen. Wij kunnen de hele cyclus van planning en control voor u verzorgen, die start met het opstellen van een begroting. De verwerking van de financiële administratie bestaat onder meer uit crediteuren- en debiteurenadministratie, betalingen, banken, kas, registratie van vaste activa, verkoopfacturen en bekostiging van ministerie en gemeenten. Onder control verstaan we periodieke rapportages rondom de financiële voortgang van uw organisatie, inclusief een analyse van het budget en de realisatie. We stellen de jaarrekening samen en begeleiden de accountant bij tussentijdse en jaarlijkse controle.

Finance- en Control-specialisten met expertise
in het onderwijs en de kinderopvang

Bekijk wat KSS voor uw organisatie kan betekenen:

KSS kan uw volledige salarisadministratie verzorgen. Via een AFAS Insite-portaal hebben al uw medewerkers via een
beveiligde login toegang tot hun data. Zo kunnen zij gemakkelijk hun eigen personeelsdossier, salarisstroken en jaaropgaven inzien. Ook de aangifte loonheffing én de opgaven Stichting Pensioenfonds ABP nemen wij u graag uit handen.
Uiteraard is de salarisadministratie ingericht in het kader van de werkkostenregeling (WKR), waarbij wij zorgen voor
een juiste naleving en toepassing van de wettelijke bepalingen.

Wij ontlasten u graag van de hele stroom van inkoopfacturen. Zo voorkomen we verrassingen aan het einde van het boekjaar. Facturen kunnen digitaal worden aangeleverd, waarna wij ervoor zorgen dat deze in AFAS worden ingelezen, verwerkt en toegewezen aan de juiste medewerker. Na autorisatie geeft deze medewerker de factuur vrij voor betaling. U hoeft dus alleen nog de betaling te autoriseren en te verzenden naar uw bank.

KSS kan uw organisatie ondersteunen bij de gehele facturatie. Verhuurt u bijvoorbeeld delen van een opvang- of onderwijslocatie? Dan bouwen wij voor u een standenregister op als basis voor periodieke facturatie naar onderhuurders. U hoeft ons alleen te informeren over eventuele wijzigingen in huurcontracten. Ook bewaken wij voor u de openstaande posten. Wij hebben daarvoor standaard procedures, die we in overleg met u ook op maat kunnen maken.

KSS helpt u graag bij het boeken van bankafschriften. Wij zijn voorstander van betaling met pinpas in plaats van contant geld, waarvoor wij een kasapplicatie hebben ingericht. U kunt betalingen maandelijks coderen vanuit een duidelijk keuzemenu, waarna KSS voor verwerking in de financiële administratie zorgdraagt.

Wij verzorgen voor u een maandelijkse rapportage van de werkelijke kosten en zetten die af tegen de begroting en het voorgaande jaar, zowel van de maand als cumulatief. Hier valt ook het bijhouden van het activa-overzicht onder. Deze rapportage is voorzien van alle relevante kengetallen. KSS analyseert de cijfers en bewaakt de budgetten. Een van onze controllers spreekt deze bevindingen met u door.

Naast het verwerken van uw gegevens, kan KSS u ook uitstekend ondersteunen bij het interpreteren en rapporteren hiervan. Iedere maand of ieder kwartaal ontvangt u een uitgebreide rapportage, die u bijvoorbeeld kunt gebruiken voor uw periodieke overleg met uw toezichthoudend orgaan. Op uw verzoek vullen wij die zelfs aan met niet-financiële gegevens.

Ook het opmaken van de jaarrekening, het compleet maken van het controledossier en het begeleiden van de accountantscontrole neemt KSS u graag uit handen. Na controle door de accountant en na vaststelling door uw toezichthoudend orgaan zetten wij deze door naar de Kamer van Koophandel (wanneer u zich met kinderopvang bezighoudt) of naar Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, wanneer u een onderwijsinstelling bent).

Onze professionele controllers helpen u graag bij het opstellen van investeringsbegrotingen, liquiditeitsprognose, de jaarbegroting of de meerjarenbegroting (over een periode van vier jaar). De controller overlegt hierbij met de bestuurder van uw organisatie en eventuele andere medewerkers die hiervoor zijn aangewezen. Hiervoor gebruikt hij zijn up-to-date kennis van de kinderopvangbranche, de PO-raad en/of het ministerie van Onderwijs. Na een grondige analyse bieden we de exploitatiebegroting aan, met liquiditeitsontwikkeling, kengetallen en toelichtingen daarop. Dit document kunt u gebruiken om door uw toezichthoudend orgaan te laten goedkeuren.

KSS helpt u graag bij een correcte vastlegging en verantwoording van subsidietrajecten. Dit doen we op basis van input uit de afgegeven subsidiebeschikking. Wij nemen de juiste, volledige en tijdige afhandeling van de subsidieverantwoording graag voor onze rekening.

Nieuwsgierig geworden?
Neem contact met ons op!

Contact